Lucas Lenglet
info
work

a canary in a coalmine (2008 – 2014)

2008 – 2014

dimensions variable

powder coated steel and steel mesh, stainless steel, canary

 

Size Matters, Kunstfort bij Vijfhuizen

Photo: Luuk Kramer

read more back to gallery
lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_4014_01 lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_2014_01a lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_2014_01b lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_4014_02 lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_4014_03 lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_2014_05 lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_4014_04 lucas-lenglet_canary-at-vijfhuizen_2014_06
< >

Nathalie Zonnenberg curated the exhibition ‘Size Matters’ at Kunstfort bij Vijfhuizen investigating the legacy of Minimalism with a younger generation of artists. The title of the exhibition derives from a text by Robert Morris and refers to the physical sensation that art can generate and the relevance of the human dimensions.

For this exhibition I re-installed the installation ‘a canary in a coalmine’, which I showed in 2008 at Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. This, in dimensions, site-specific installation was brought down to its core elements, which I reworked into a new installation on the spaces of the former military bastion. Using the language of Minimalism in terms of use of materials and formal rectangular language the concept of the installation was tightly related to the place and spaces with its military history. The initial installation was a reaction to the works I made before. Being interested in the formalization of violence and later on in the architecture of safety I now reflected on the situation when violence is already present, safety is at stake and the alarm bells are ringing. The canary in a coalmine functions as a metaphor for the weakest element that is the first victim to fall in case of danger.

 

 

 

PERSBERICHT Kunstfort bij Vijfhuizen
Vijfhuizen, juli 2014


Size Matters: In relatie tot Minimalisme

Kunstfort Vijfhuizen nodigde curator Nathalie Zonnenberg uit een tentoonstelling samen te stellen in relatie tot Minimal Art. In het werk van de kunstenaars Eva Berendes, Lucas Lenglet, Navid Nuur, Esther Stocker en Remco Torenbosch herkende zij actuele tendensen van minimalisme. Van 5 juli t/m 31 augustus 2014

 

Objectiviteit, serialiteit, reproduceerbaarheid en participatie zijn formele kenmerken die zijn te herleiden tot de Minimal Art. De uitgangspunten van deze kunst, die in de jaren zestig de geijkte principes van kunstproductie en receptie omverwierp door handmatige vervaardiging te vervangen door industriële productie, zijn in de hedendaagse kunst niet meer weg te denken of zelfs leidend. In deze tentoonstelling wordt onderzocht hoe de erfenis van Minimal Art een rol speelt in het werk van een jongere generatie kunstenaars, en correspondeert met vergelijkbare ontwikkelingen in kunst en vormgeving. De fysieke relatie tussen lichaam en kunstwerk, de ‘Gestalt’, speelt daarbij een cruciale rol.

 

De titel van de tentoonstelling, Size Matters, is afgeleid van een tekst van de Amerikaanse kunstenaar Robert Morris, en verwijst naar de fysieke sensatie die kunst kan genereren en het belang van menselijke maatvoering. In het werk van de kunstenaars in deze tentoonstelling hebben deze aspecten een nieuwe betekenis gekregen. Zij hebben speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk geproduceerd, dat enerzijds het koele en afstandelijke imago dat aan minimalisme kleeft bevestigt, en anderzijds de beschouwer verleidt zich er opnieuw toe te verhouden. De karakteristieke ruimtes van het Kunstfort bieden een uitdagende context voor de systematiek van de kunstwerken, maar worden er tegelijkertijd door getransformeerd. Zo plaatst Esther Stocker’s interventie in de centrale poterne bezoekers in een driedimensionaal grid van geometrische brokstukken, en intensiveert Navid Nuur de loop door de lange gang van het fort door een deel van de wanden te bedekken met emergency blankets.

Opening tentoonstelling:              zondag 5 juli 2014, 15:00 – 18:00 uur

Informatie:  www.kunstfort.nl